Information om Rutavdraget

 

Så här fungerar rot- och rutavdraget

Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget utan vi på Öviks Städservice tar hand om allt. Vi drar direkt av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

HÖJT RUTAVDRAG FÖR PERSONER UNDER 65 ÅR

Från och med den första juli 2019 har regeringen fattat beslut om att höja rutavdraget till 50 000 kronor per år. De nya reglerna gäller för personer mellan 18 och 64 år. Personer över 65 har sedan tidigare rätt till 50 000 kronor i rutavdrag.

För dig som som inte fyllt 65 vid årets början gäller:

Du får rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019
Du får ytterligare 25 000 kronor i avdrag efter den 1 juli men högst med 50 000 kronor för helåret 2019.
Tänk på att rot- och rutavdraget räknas ihop och det aldrig kan överstiga 50 000 kronor per person och år.

 

HAR DU RÄTT TILL RUTAVDRAG?


Grundkravet för utnyttjande av rutavdrag är att arbetet är utfört i köparens bostad. Köparen kan även få avdrag för arbeten som utförs i föräldrarnas bostad förutsatt att köparen har betalat för arbetet. På skatteverkets hemsida kan ni läsa mer om vad som räknas som bostad och vad som ger rätt till rutavdrag

 

FÖR VILKA TJÄNSTER GÄLLER RUT?

Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar. Nedan kan du se några exempel som är berättigade till RUT-avdrag:

  • Städning
  • Flyttjänster
  • Trädgårdsarbete
  • Barnpassning
  • Personlig omsorg
  • Reparation av vitvaror
  • Gräsklippning, snöskottning
  • Barnpassning, hämtning och lämning vid förskola
     

FULLSTÄNDIG INFORMATION OCH VILLKOR

Är du osäker på om ditt arbete är berättigat till rutavdrag?
Läs Skatteverkets information ”exempel på rutarbete”

På skatteverkets hemsida hittar ni mer detaljerad information kring vad som gäller för RUT-avdraget.